About the FCA

Dutch - Nederlands

About Us

Over ons

 

Our Mission Statement

The mission of the FCA is to advance the knowledge and appreciation of art and culture to all Canadians, offering education, exhibition and communication in the Visual Arts, and to support and promote emerging to professional member artists.

 

Onze Missie

De missie van de FCA is om de kennis en waardering van kunst en cultuur voor alle Canadezen te vergroten door educatie, expositie en communicatie in de beeldende kunst aan te bieden en om opkomende professionele kunstenaars te ondersteunen en promoten.

 

The Federation Gallery

Currently the Federation is the only national-level visual arts organization that manages their own full-time art gallery. We host twenty-five exhibitions annually, bringing a new showcase of Canadian artwork to the public every two weeks. All artwork displayed in the gallery has been deemed to meet FCA standards by a jury panel of contemporary Canadian artists.

 

De Federatie Galerie

Momenteel is de Federatie de enige visuele kunstorganisatie op landelijk niveau die een eigen full-time kunstgalerie beheert. Jaarlijks organiseert de galarie 25 exposities met daarnaast tweewekelijks een nieuwe showcase met Canadese kunstwerken. Alle, in de galerie getoonde, kunstwerken voldoen aan de FCA-normen en worden beoordeeld door een jury van hedendaagse Canadese kunstenaars.

 

Our History in Canada

The Federation of Canadian Artists (FCA) is a registered charity founded in 1941 by professional Canadian working artists including Group of Seven luminaries Lawren Harris, Arthur Lismer, and A.Y. Jackson. The first National Executive Council was led by Andre Bieler, and Lawren Harris was the BC region’s first Chairman. Other notable founding members included Emily Carr and the Honorable Mark Kearley.

The FCA continues to operate as a registered charity with members throughout Canada and Chapters in Alberta and British Columbia. The FCA is dedicated to raising artistic standards to greater heights with our educational workshops and our artists' sponsored gallery.

 

Onze geschiedenis in Canada

De Federatie van Canadese Kunstenaars (FCA) is een erkende nonprofitorganisatie opgericht in 1941 door professionele Canadese kunstenaars waaronder de beroemde kunstenaars van de Group of Seven, Lawren Harris, Arthur Lismer en A.Y. Jackson. De eerste landelijke Raad van Bestuur werd geleid door Andre Bieler; met Lawren Harris als eerste voorzitter van het regionale bestuur c.q. chapter. Andere bekende oprichters waren ondermeer Emily Carr en Mark Kearley.

De FCA telt leden vanuit heel Canada en opereert met regionale bestuursorganen c.q. Chapters in de provincies Alberta en British Columbia. De FCA zet zich in voor het ontwikkelen en verbeteren van artistieke normen door educatieve workshops en de galerie (gesponsord door kunstenaars).